Q858517

Listesi Cultural History Kitap : Sık için oy verin.

Listesi Cultural History Kitap   : Sık için oy verin.

Kültür tarihi belirli dönemlerin, ülkelerin ya da toplulukların düşünsel ve kültürel özelliklerini inceleyen bir bilim dalıdır.

Sözcük olarak kökeni Almanca Kulturgeschichte kavramına dayanmaktadır. Almancadan alınan bu kavram İngilizcede de "Cultural History" olarak adlandırılmıştır. Kültür tarihi çalışmaları aslında cultural studies (kültür çalışmaları) adı altına yapılan çalışmalarla benzerlik göstermektedir.

Bu kavram ilk ortaya çıktığında daha çok minimalist anlayışla ele alınmış ve belirli nesnelerin antropoloji ve tarihin gözüyle yorumlanması olarak görülerek "kahvenin kültür tarihi", "rakının kültür tarihi", "patatesin kültür tarihi" gibi başlıklarla özetlenebilen alanlarda çalışmalar yapılmıştır.

Kültür tarihi siyasi gelişmeler ve ülkeler(uluslar)-arası ilişkilerle doğrudan ilgilenmez. Bu nedenle hangi olayın hangi tarihte olduğunun bilinmesi kültür tarihi açısından çok önemli değildir.

Aslında, kültür tarihi kavramı 18. yüzyılda ortaya çıkan Aydınlanma döneminin (Kant, Voltaire) bir ürünü olan insanlığın sürekli ileriye doğru kültürel gelişimi anlayışına dayanmaktadır. Almanya'da Romantik dönemde her tür bilinçsiz yaratıcılık kültür tarihinin bir parçası olarak görüldüğü için bu tür olgular "halk ruhu"nun bir ifadesi olarak anlaşılmıştır. Bilgilerini insan topluluklarının karşılaştırmalı kültür tarihi çalışmalarından elde eden Arnold J. Toynbee ve Oswald Spengler gibi 20. yüzyıl felsefecilerinin yaptığı çalışmalar ise kültür felsefesinin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Kavram, Alfred Weber tarafından kültür sosyolojisinin bir alt dalı olan düşünce tarihi doğrultusunda geliştirilmiştir.

Kültür tarihi kavramı altında daha çok sosyolojik açıdan aile, dil, gelenekler, din, sanat ve bilim alanlarında çalışmalar yapılır. Bu nedenle kültür tarihi diğer bilim alanlardan farklı olarak "günlük kaynaklar"dan da yararlanır.

 Devamını oku...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Oylama Kuralları

  • En fazla oy veya aşağı olabilir. Örneğin, oy lütfen daima bağlamında dikkate bir şarkı albüm, aynı film, aynı yazar tarafından veya aynı tür içinde diğer kitaplar ile ilgili bir kitapta diğer aktörlerle karşılaştırıldığında bir aktör performansını yer alan diğer şarkılar göre yukarı veya aşağı olarak alınmalıdır.
  • Bir oy sadece 24 saat içinde karşı oy tıklayarak iptal edilebilir. Daha sonra aynı madde tekrar oy kullanabilirsiniz.
  • Her kullanıcı, belirli bir liste her 24 saat içinde öğe için bir oy hakkı vardır. 24 saat sonra aynı liste içinde aynı madde tekrar oy kullanabilirsiniz.
  • Başka bir listenin parçası eğer bir liste içinde veya aynı öğe üzerinde istediğiniz kadar öğe olarak oy kullanabilirsiniz. Örneğin, indie rock sanatçılar listesinde ve rock müzik sanatçıları vb listesinde yanı sıra pop müzik sanatçıları listesinde David Bowie kadar oy veya aşağı olabilir.
  • Mutlu Oylama!