Q212024

Listesi Zenci Ruhani Müziği Kitap : Sık için oy verin.

Listesi Zenci Ruhani Müziği Kitap   : Sık için oy verin.

Zenci ruhani müziği (İngilizce Negro spirituals), köleleştirilmiş Afrikalılar tarafından ABD'de ortaya çıkarılan, genelde Hristiyanlık hakkında olmak üzere dinî temalı şarkılardan oluşan müziktir.

Zenci ruhani müziğinin birçok ritmik ve sessel unsurunun kaynakları Afrika müziğinden geliyor olsa da, bu müzik formu daha çok Afrikalıların ve onların soyundan gelenlerin ABD'deki dinî deneyimlerine dayanır. Bu müzik türü, Afrika kaynaklı müzik ve din ile Avrupa kaynaklı müzik ve dinin etkileşiminden ortaya çıkmıştır. Dahası, bu etkileşim sadece ABD'de gerçekleşmiştir. Hristiyanlığı kabul eden diğer Afrikalılar, Karayipler'dekiler ve Latin Amerika'dakiler dahi bu tür bir müzik geliştirmemiştir.

Zenci ruhani şarkılarında öncelikli olarak dinî inanç vurgulanır. Bazılarında örtülü de olsa Amerikan kültürü karşısında yaşanan asimilasyonun protesto edildiği sosyo-politik mesajlar bulunur. Türün kökeni ABD'de köle olarak yaşayan Afrikalılardır. 17. yüzyılda ABD'dedeki İngiliz kolonilerinde ekonomik işgücü olarak kullanılmaya başlayan Afrika'lı köleler, 18. yüzyıl boyunca ve 19. yüzyılın büyük bölümünde esaret altında yaşamıştır. Bu durum 1865'te köleliğin kaldırılmasına kadar sürmüştür.

 Devamını oku...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.