Q208628

Listesi Hagiography Film : Sık için oy verin.

Listesi Hagiography Film   : Sık için oy verin.

Hagiograf, ermiş olduğu kabul edilen kişilerin, kilise büyüklerinin ve kendini dine adayanların hayatlarının anlatıldığı edebi eserlere verilen isimdir. Bu tür eserlerin en büyük özelliği azizlerin hayatlarını birçok mucize ve fantastik özelliklerle anlatmalarıdır. Azizlerin tamamı daha çocukken dünyevi nimetlerden vazgeçerler. Hagiograflarda azizlerin gerçek hayatlarına dair bilgiler de verilir. Kliment Ohridski için yazılan hagiograflar da bu özelliklere sahiptir. Hagiograflar ortaçağda en yaygın ve en çok okunan edebi eserlerdendir.

 Devamını oku...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.