Q1159457

Listesi Romans Film : Sık için oy verin.

Romans, özellikle Ortaçağ şövalyelik sistemini anlatışıyla karakterize olmuş bir edebiyat türü. 12. yüzyıl Fransa'sında ortaya çıkmıştır. Benzer tarzda yazılmış öncülü eserler de bazen aynı isimle anılsa da (Antik Yunan romansı vb.) ayrı bir tür olarak romans, Eleanor of Aquitaine'in aristokratik çevresinde ortaya çıkmıştır.

 Devamını oku...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.