Q2509280

Listesi Advocacy Kişi : Sık için oy verin.

Listesi Advocacy Kişi   : Sık için oy verin.

Savunuculuk, bir bireyin kendisi, bir diğer birey ya da bir grup birey adına konuşma, temsilde bulunma, eylemde bulunma, belirli hedef(ler)i gerçekleştirme ya da koruma amaçlarından birisinin ya da birden çoğunun gerçekleştirilebilmesi için yürütülen çalışmaların tamamını ifade etmektedir. Bu bağlamda karar alma süreçlerini etkilemeyi hedefleyen Savunuculuk kavramı, Lobicilik kavramını da içermekle birlikte, yalın anlamlıyla lobicilikten çok daha geniş sınırlara sahiptir. Savunuculuk genel olarak siyaset ile ilişkili bir kavram olmakla birlikte sadece siyasi değil, iktisadi, sosyal ve hatta diplomatik sonuçlar doğurabilmektedir.

Savunuculuk, genel olarak doğrudan Kontrol-Denge Mekanizmaları arasında sayılmasa dahi aslında Sivil Toplumun devleti denetlemesine sağladığı katkı sebebiyle bu sistematikte önemli bir yere sahip olduğu kabul edilebilir. Keza Kuvvetler Ayrılığı açısından bakıldığında sık sık gündeme gelen erkler arası Kontrol-Denge Mekanizmalarına benzer bir işleyişle Sivil Toplumun üç temel erk olan Yasama, Yürütme ve Yargıyı devletin varlık sebebi olan bireyin denetlemesini güçlendirerek mümkün kılmaktadır.

Bu anlamda Savunuculuk, Sivil Toplumu güçlendirerek Demokrasinin daha sağlıklı bir şekilde hayata geçmesine önemli katkı sağlayabilmektedir.

 Devamını oku...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Oylama Kuralları

  • En fazla oy veya aşağı olabilir. Örneğin, oy lütfen daima bağlamında dikkate bir şarkı albüm, aynı film, aynı yazar tarafından veya aynı tür içinde diğer kitaplar ile ilgili bir kitapta diğer aktörlerle karşılaştırıldığında bir aktör performansını yer alan diğer şarkılar göre yukarı veya aşağı olarak alınmalıdır.
  • Bir oy sadece 24 saat içinde karşı oy tıklayarak iptal edilebilir. Daha sonra aynı madde tekrar oy kullanabilirsiniz.
  • Her kullanıcı, belirli bir liste her 24 saat içinde öğe için bir oy hakkı vardır. 24 saat sonra aynı liste içinde aynı madde tekrar oy kullanabilirsiniz.
  • Başka bir listenin parçası eğer bir liste içinde veya aynı öğe üzerinde istediğiniz kadar öğe olarak oy kullanabilirsiniz. Örneğin, indie rock sanatçılar listesinde ve rock müzik sanatçıları vb listesinde yanı sıra pop müzik sanatçıları listesinde David Bowie kadar oy veya aşağı olabilir.
  • Mutlu Oylama!