Q45722

Listesi Cardinal Kişi : Sık için oy verin.

Listesi Cardinal Kişi   : Sık için oy verin.

Kardinal, Hıristiyan Katolik Kilisesi'nin ruhban sınıfının Papa'dan sonra en yüksek mevkiye sahip din adamı. Kardinal olacak din adamları mevcut Papa tarafından aday gösterilirler. Bir sonraki Papa'yı kendi aralarından seçerler.

Kardinal kelimesi Latince cardo/cardin (menteşe) kelimesinden türemiştir. Kilisenin temel dayanağı anlamında bu isim verilmiştir.

Kardinallik kurumu tamamen kilise hukukuna dayanır. Kökü belli değildir. İlk zamanlarda gerek Roma'da, gerek Roma dışında papaz kardinallik veya diyakoz kardinallik kilisenin önemli kişilerine (majores romange ecclesiae) verilen isimdi. 7. yüzyıldan itibaren papalar Roma çevresine dağılmış bulunan küçük piskoposları törenlerde ve yönetimde kendilerine yardımcı olmaları için Roma'ya çağırmaya başladılar. Bu piskoposlara 8. yüzyılda kardinal unvanı verildi. Kısaca, eskiden kardinallik Roma'da papanın en önemli yardımcılarına ve danışmanlarına verilen unvandı. 1059'da papa Nicolaus II, kardinallere papanın seçiminde önemli fakat tekelci olmayan bir rol verdi. 1179'da toplanan Üçüncü Laterano meclisinde papayı seçme hakkı kardinallerin tekeline verildi (2/3 çoğunlukla).

 Devamını oku...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Oylama Kuralları

  • En fazla oy veya aşağı olabilir. Örneğin, oy lütfen daima bağlamında dikkate bir şarkı albüm, aynı film, aynı yazar tarafından veya aynı tür içinde diğer kitaplar ile ilgili bir kitapta diğer aktörlerle karşılaştırıldığında bir aktör performansını yer alan diğer şarkılar göre yukarı veya aşağı olarak alınmalıdır.
  • Bir oy sadece 24 saat içinde karşı oy tıklayarak iptal edilebilir. Daha sonra aynı madde tekrar oy kullanabilirsiniz.
  • Her kullanıcı, belirli bir liste her 24 saat içinde öğe için bir oy hakkı vardır. 24 saat sonra aynı liste içinde aynı madde tekrar oy kullanabilirsiniz.
  • Başka bir listenin parçası eğer bir liste içinde veya aynı öğe üzerinde istediğiniz kadar öğe olarak oy kullanabilirsiniz. Örneğin, indie rock sanatçılar listesinde ve rock müzik sanatçıları vb listesinde yanı sıra pop müzik sanatçıları listesinde David Bowie kadar oy veya aşağı olabilir.
  • Mutlu Oylama!