Q679871

Listesi Systems Analysis Kişi : Sık için oy verin.

Listesi Systems Analysis Kişi  : Sık için oy verin.

Sistem çözümlemesi ve tasarımı, bir bilişim sisteminin hangi verileri, hangi kullanıcılar için ve nasıl işlemesi gerektiğini irdeleme; sistemin girdilerini, mantığını, çıktılarını ve bileşenlerini betimleme; ve sistemi meydana getirerek çalıştırma aşamalarını inceleyen bilgi alanıdır. Bu sürece sistem yaşam döngüsü adı da verilmektedir. Her bilişim sistemi, insan yapımı diğer pek çok sistem gibi, beş aşamalı bir yaşam döngüsünden geçmektedir:

 1. Planlama,
 2. Çözümleme,
 3. Tasarım,
 4. Gerçekleştirme,
 5. Kullanım ve bakım.

Bu beş aşama kimi zaman birbirinden kesin sınırlarla ayrılırken, çoğu zaman kısmen ya da tümüyle iç içe geçmekte ya da yinelenmektedir. Aşamaları ayırmak, sistem geliştirme sürecinde öngörülebilirliği artırmakta ve projelendirmeyi kolaylaştırmaktadır. Buna karşın aşamaların yinelenebilmesi (iterasyonlar), gerek geliştirme sürecine, gerekse geliştirilen sisteme esneklik kazandırmakta; sistemin geliştirme ve kullanım koşullarına uyumunu artırmaktadır. Sistemler yaşam döngüsünün sonunda, teknolojik eskime, sistem kapasite ve kabiliyetlerinin yetersizliği, sistem bakımının pahalılığı ya da olanaksızlığı gibi nedenler yüzünden kullanımdan kaldırılmakta ve yerlerine yenileri gelmektedir. Kullanım ve bakım aşamasından önceki dört aşama (planlama, çözümleme, tasarım ve gerçekleştirme) sistem geliştirme döngüsü olarak adlandırılmaktadır.

Bir bilişim sistemi ya da yazılım uygulaması geliştirilirken, sistem özelliklerine ve geliştiricilerin bilgi ve becerilerine göre şu yöntemlerden biri kullanılmaktadır:

 • Yapılandırılmış sistem çözümlemesi ve tasarımı (İng. structured systems analysis and design; kısaca SSAD);
 • Sarmal model (İng. spiral model);
 • Hızlı uygulama geliştirme (İng. rapid application development; kısaca RAD);
  • Ortak uygulama tasarımı (İng. joint application design; kısaca JAD);
  • Nesne yönelimli çözümleme ve tasarım (İng. Object-oriented analysis and design; kısaca OOAD);
  • Prototipleme (İng. prototyping);
 • Çevik programlama (İng. agile programming);
  • Aşırı programlama (İng. extreme programming);
  • Scrum (İng. Scrum).
 Devamını oku...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Oylama Kuralları

 • En fazla oy veya aşağı olabilir. Örneğin, oy lütfen daima bağlamında dikkate bir şarkı albüm, aynı film, aynı yazar tarafından veya aynı tür içinde diğer kitaplar ile ilgili bir kitapta diğer aktörlerle karşılaştırıldığında bir aktör performansını yer alan diğer şarkılar göre yukarı veya aşağı olarak alınmalıdır.
 • Bir oy sadece 24 saat içinde karşı oy tıklayarak iptal edilebilir. Daha sonra aynı madde tekrar oy kullanabilirsiniz.
 • Her kullanıcı, belirli bir liste her 24 saat içinde öğe için bir oy hakkı vardır. 24 saat sonra aynı liste içinde aynı madde tekrar oy kullanabilirsiniz.
 • Başka bir listenin parçası eğer bir liste içinde veya aynı öğe üzerinde istediğiniz kadar öğe olarak oy kullanabilirsiniz. Örneğin, indie rock sanatçılar listesinde ve rock müzik sanatçıları vb listesinde yanı sıra pop müzik sanatçıları listesinde David Bowie kadar oy veya aşağı olabilir.
 • Mutlu Oylama!