Q135707

Listesi User Interface Design Kişi : Sık için oy verin.

Listesi User Interface Design Kişi   : Sık için oy verin.

Arayüz tasarımı (ing. interface design) bir hizmeti sunan sistem (makine, bilgisayar) ile kullanan sistem (kullanıcı) arasında bir iletişim ve etkileşim köprüsü görevi gören kullanıcı arayüzlerinin tasarımı ile ilgili tasarım disiplinidir.

Buna kullanıcının sorularının, sistemin kontrol sorularının, ve her ike tarafın cevaplarının içeriklerinin yapılandırılması, soru cevap diyalog senaryolarının tasarımı, eğer kullanıcı sistem etten kemikten bir insan ise görüp kullandığı iletişim mekanizmalarının (görüntü, ses, tuş, kumanda, vs..) kullanılabilirliği veya ergonomik özellikleri, belli kural ve standardlara uyumluluk derecesinin (zamanı ve eldeki olanakları da göz önünde tutarak) belirlenmesi gibi konular dahildir.

Bu tasarım disiplininin başlıca amaçları ve amaca ulaşmak için öngördüğü yöntemler şu şekilde sıralanabilir:

  • Kullanıcı odaklı tasarım (ing. user centered design): Bu tasarım yöntemi, kullanıcı arayüzünün, kullanıcının amaçları, alışkanlıkları ve kullanım deneyimi göz önünde bulundurularak tasarlanmasını öngörmekte ve hatta bir adım daha öteye giderek, söz konusu ürünün daha üretim öncesinde bu kullanıcı özellikleri gözönünde bulundurularak tasarlanmasını amaçlamaktadır.
  • Etkileşim tasarımı (ing. interaction design: İnsan ile makine arasındaki etkileșimin (ing. interaction) hedeflerinin ve yöntemlerinin tespiti.
  • Hedeflere en etkin biçimde ulaşmanın önündeki makineden veya insandan kaynaklanan engellerin araştırılarak ortadan kaldırılması.

Arayüz veya kullanıcı arayüzü denilince kastedilen, sadece grafiksel kullanıcı arayüzü değildir. Geniş anlamıyla arayüzün tanımı şöyle yapılabilir: Herhangi bir programlama bilgisine sahip olmayan kullanıcıların da bilgisayar programlarını veya bilgisayar programları ve komutları içeren makineleri kullanabilmelerini mümkün kılmak için geliştirilen görsel, işitsel veya dokunsal kumanda araçlarının tümü .

 Devamını oku...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.